Какви задължения има вашият домоуправител


Домоуправителят на входа в жилищните блокове има куп задължения. Той е човекът, който трябва да се грижи за добрите междусъседски взаимоотношения и да не допуска скандали породени от създаване на шум по-висок от допустимото, разправии свързани с ремонтни дейности, събиране на задължения и други подобни фактори за нормалното съжителство.

Вашият избран управител е задължен да спазва ЗУЕС (Закона за управление на етажната собственост). Непознаването на този закон е груба грешка от страна на управителя, така че винаги съблюдавайте за неговите действия. Ако управата на входа в кооперацията куца, е време да смените ръководния орган чрез управителния съвет, който сте селектирали.

Смяната на домоуправител се извършва чрез свикване на общо събрание на входа. На него се излагат причините за отстраняването на конкретния човек от поста и се предлагат свободни избори на заместник. Кандидатът за отговорната длъжност, трябва да разполага с нужното време за разрешаване на належащи въпроси свързани с ремонти, управление и така нататък.

Не бива да се забравя, че новият домоуправител подлежи на санкции, ако не изпълнява съвестно своите задължения. Собствениците на апартаменти в сградата могат да подадат жалба срещу лошото управление на входа винаги, когато усетят нарушение на правилата.

Съкооператорите в дадената сграда и кооперация могат да разчитат на домоуправителя за разрешаване на всеки възникнал проблем в рамките на етажната собственост. И, ако тези задължения не се изпълняват, то реакцията не бива да се отлага по-нататъшен период.

В наши дни съществува вариант за ангажиране на професионален управител, който да изземе функциите на някой от вашите съседи, но това обикновено е по-крайна мярка, която се взима в определени ситуации. Препоръчително е управителят да бъде излъчен от познати хора, които са запознати с вашите проблеми и знаят как да реагират за благополучието ви.

И, ето че дойде края на тази статия, в която посочихме какви са задълженията на домоуправителите. Последните могат да вземат поука от това, което написахме, защото то е важно и не трябва да се пренебрегва. Сега ви желаем сполучлив избор на домоуправител.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.