Климатизация – директните и индиректни решения за климатични системи

Климатизация – директните и индиректни решения за климатични системи

Маркан Про Ви предлага безкомпромисно качество!

Климатизация е процес по поддръжката на определени микро параметри на въздуха в помещенията от вътрешен тип. Комплекса от тези основни параметри, може да бъде с различни компоненти и да съответства на предварително зададени норми. Имаме и определен диапазон за изменението на микро елементите, така че комфорта в помещението да е максимален. Поддръжката на здравословни и комфортни нива за работа и почивка не само в индустрията и бизнеса, но и в бита се осъществява благодарение на климатизация на помещенията. За разлика от вентилацията, която само подава свеж въздух в едно помещение, климатизацията може да го охлади, стопли и да поддържа определени нива на влажност. Маркан Про предлага на своите клиенти безкомпромисно изготвяне и инсталация на системи за климатизация. Нека поговорим малко за типовете климатични системи, спецификата им у нас и директните и индиректни решения в това отношение…

Климатизация – директни и индиректни климатични системи

Климатизирането на въздуха в помещенията се определя на база чистота, влажност, температура на въздуха и още неговият газов състав. Целия процес по климатизиране протича на няколко етапа и те са – подаване на свеж въздух или не в помещението, последващо охлаждане или загряване на този въздух спрямо желаната температура на комфорт, овлажняване в абсолютни или относителни граници. От тук се определят и основните елементи на една система за климатизация, които са външно тяло или централа за обработка на въздуха, контролни прибори за измерване и управление на системата, както и система от тръбопроводи за пренос на хладилния агент. Важна част от климатичната система са и източниците на охлаждане или затопляне, както и автоматизирането изцяло на този процес. Разпознаваме сплит системи за климатизация и централни такива.

Когато говорим за индиректни и директни климатични системи за климатизация – основната разлика е процеса по овлажняването на въздуха и времето, когато това се извършва. При индиректните системи за климатизиране овлажняването на въздуха се прави независимо от неговото затопляне или охлаждане, докато при директните това се прави едновременно. Специалистите от Маркан Про ви предлагат основно два базови начина за охлаждане или затопляне на климата в сградите. Те са чрез използването на повърхностни топлообменници, където циркулира хладилен агент, а около тях въздухът се затопля или изстудява. Вторият базов вид са смесителни топлообменници, в които за затопляне или охлаждане се впръсква хладилен агент.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.