Събаряне на огради с кърти чисти извозва

Събарянето на огради зависи от това дали те изпълняват защитна функция на територията, за която са предвидени. При проблемна ограда се налага да се разруши и изгради нова. Причина за събаряне на оградата може да бъде и нейното износване, морално остаряла или естетически не ни удовлетворява. Като причина за събарянето може да бъде и промяна в конфигурацията на площта, която огражда.
Каквато и да е причината, решението на този проблем е едно – събаряне на оградата със собствени сили или със силата и оборудването на кърти чисти извозва.

Цялата работа по събарянето ще се осъществи по предварително изготвен план от фирмата и оферта за клиента. Цената на услугата зависи от вида на оградата. Опитните работници откърти чисти извозва могат да се справят с всякакъв вид ограда – от тухли с бетонна основа, дървена, метална.

По всички въпроси във връзка с демонтажа на оградата може да се обърнете към фирмата за кърти чисти извозва като откриете контактите, посочени в сайта на фирмата.

Събарянето на дървена ограда се осъществява принципно самостоятелно, защото е сравнително лесно. Разбира се, не става въпрос за голяма стабилна съвременна конструкция, която може да включва масивни дървени елементи, метал или железобетон. В този случай демонтажа на оградата без помощта на няколко опитни работници от кърти чисти извозва е труден.

Демонтирането на метална ограда, която обикновено е от мрежа и метални елементи става с развиване на болтовете, демонтиране на стойките за закрепване. Ако е възможно се запазва мрежата за ползване. Когато в оградата има и декоративни елементи от камък или тухла, събарянето се извършва като се използват някои технически средства. Събарянето на монолитни огради се прави от кърти чисти извозва с използване на специална техника. Демонтажът на железобетонните огради и заграждения се извършва с използване на специално оборудване, опитни работници и наличие на товарна техника.

Огради, изградени от тухли, могат да се съборят по няколко начина. Ако елементите от оградата ще се ползват вторично, то събарянето се осъществява ръчно. За да не губите време за това се обърнете към кърти чисти извозва, които разполагат с опитни работници. Ако тухлите няма да се използват, то събарянето става с технически средства. Събарят се тухлите и се извозват на пункта за отпадъци, а после се разбива и фундамента.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.