За някои елементи на оперативен лизинг на автомобили


Оперативен лизинг на автомобили е изгодна услуга, която има широко търсене както от физически лица, така и от фирми. Но при тази услуга има не само предимства, но и някои минуси. Някои от тези минуси са доста сериозни и това налага да им се обръща повече внимание. В договорът трябва да са посочени точно и ясно всички права и задължения на двете страни.

Основна отличителна черта на оперативен лизинг на автомобили е фактът, че наемателят няма собственост на наетото транспортно средство. При нарушаване на договора лизингодателя може да си вземе транспортното средство обратно, без да възстановява взетата на куп сума за вноските. Като недостатък може да се посочи високата първоначална вноска, защото се отнася за голяма материална отговорност. При разваляне на договора дори само след месец, вие губите тази сума. Има и лизинг без първоначална вноска, но рядко се срещат фирми, които го предлагат.

Понякога лизинговите вноски може да са завишени с процентни ставки, но това при оперативната форма почти не се случва. Условията на договора са твърди и при нарушение наемодателят просто си взема дадения автомобил или друго превозно средство. Понякога има плаващи ставки, т.е. смекчаващи условия за валутните колебания, но това е много рядко, по-скоро е изключение, а не правило.

Всеки е наясно, че предимствата са водещи при оперативен лизинг на автомобили, което го прави предпочитан за ползване от фирми и физически лица. Този вид бизнес може да се развива от всеки, който умее да го организира правилно, така че да му осигурява необходимата печалба. За да се постигне успех с оперативен лизинг на автомобили е необходимо умение в организаторската работа за да се организират различните дейности – счетоводство, получаване и поддържане на транспортните средства, нужно е пълно и точно проучване икономическото състояние на клиентите.

Условията по договора за оперативен лизинг на автомобили, особено финансовата част, имат ключово значение, защото при дори малки нарушения от страна на клиента, договорът може да бъде разтрогнат.
Това е успешна услуга, задоволяваща взаимните интереси на двете страни, за това ще се развива с все по-бързи темпове. Това е възможност клиентите да насочат средствата си по основните направления на собствения си бизнес, а да ползват автомобили под наем, което е по-лесно и по-практично.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.