Как се отразява ниската самооценка на децата?

Родителите имат решаващо значение за изграждането на добра самооценка у децата. Необходимо е то да се научи да харесва себе си такова каквото е в действителност. Така то ще е свободно да следва своите мечти и да вярва в собствените си сили.

Всъщност, самооценката представлява сравнението между идеалният за човека образ, към който непрекъснато се стреми и начинът по който се възприема сам. Такава оценка започва да се изгражда в човека още на около три годишна възраст. За тази самооценка важна роля имат родителите.

Децата с добра самооценка имат отлична мотивация да учат и да се развиват непрекъснато. Статистиките са категорични, че децата с висока самооценка проявяват увереност в конкретни социални ситуации и имат отлични постижения в училище. С лекота се нагаждат към всяка нова среда, не само в емоционален, но и в социален смисъл. Децата, които имат ниска самооценка, изпитват несигурност в успеха си, а това се отразява върху успеваемостта им във всяко едно отношение. Точно поради тази причина тези деца се стремят да не попадат в ситуации, които ги карат да се чувстват зле. Избягват всички задачи, за успеха на които не са сигурни.

Децата с ниска самооценка се отличават от останалите в клас с предизвикателно поведение или с пълна пасивност във всяка една учебна дейност.

За да бъдат децата ни уверени в себе си и да изградят добра самооценка трябва непрекъснато да им засвидетелстваме уважението си, независимо от някои негови провали. Необходимо е да им отделяме достатъчно време, в което да чувстват близостта ни. Не трябва да пестим похвалите си за всяка тяхна добра постъпка, както и поощрението да постъпват по правилния начин.

Когато решим да отправяме критика, то нека тя да е насочена към поведението, а не към личността. Не забравяйте да давате обратна връзка, така децата ще се чувстват все по-уверени в собствените си способности.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.