Кой процес е по-труден за направа и изпълнение – оптимизацията или уеб дизайнът

Известно е, че двата процеса са неизменно свързани и се допълват, но има отношения по които коренно се различават. Така например уеб дизайнът може да се разгледа и само като графично оформление на един сайт или пък като графика с уеб програмиране. Още от тази гледна точка се вижда, че е трудно двата процеса да бъдат сравнявани. Добре е да се изясни, че асоциация между сложността на уеб дизайна и SEO оптимизацията спрямо тяхната цена, като целта е да бъдат сравнени – е невъзможно. Всеки се стреми да бъде конкурентоспособен на пазара, поради което отделните фирми сами могат да определят своите цени за извършване на услугата по изготвяне на оптимизация или уеб дизайн, но все пак съществуват някакви стандартни относно цените и при двете сфери.

Оказва се обаче, че на база на различни случаи и фактори, по цената може да се определи и качеството. Повечето хора смятат, че една ниска цена е много изгодна сделка, от която трябва веднага де се възползват. Трябва да се замислят обаче каква е истината, а именно – в повечето случаи, ако цената, която се предлага за уеб дизайн или оптимизация е прекалено ниска, то това обикновено отговаря и на качеството, което ще получите. Макар че има някакви стандарти в заплащането за такива услуги, понякога един уникален и качествен уеб дизайн може да се окаже много скъп, според цените, които има съответното студио за уеб дизайн, което сте избрали, и според конкретната ниша в която ще се създава сайта.

От разгледаната дотук информация може да се направи заключение, че трудно могат да се сравнят двата процеса на създаване на уеб дизайн и оптимизация на сайт. Те имат различна трудност на изработка, която зависи от сложността на поръчката, а тя се определя от това в каква ниша се намира съответната идея за сайт, и какви са конкретните изисквания на съответния клиент. Тези неща са основно определящи за цената на услугата, която понякога може да се окаже доста скъпа, в зависимост от гореспоменатите критерии.

И ако процесите на оптимизация и уеб дизайн се погледнат в по-общ план може да се направи извод, че до известна степен второто понятие се съдържа в първото. Може да се наложи да се направи някакъв примерен семпъл уеб дизайн по време на процеса на SEO оптимизацията на един сайт. Също така още при създаването на уеб дизайна се залага на идеята за SEO оптимизация като например ключово може да бъде самото разположение на страниците.

Ако трябва да се направи едно сравнение между уеб дизайна и оптимизацията, и тяхната трудност, се оказва, че това не може да стане, тъй като липсват определени показатели и критерии за тази цел. Това е така, тъй като те имат различни измерения, докато уеб дизайнът изисква усещане за цветове и оформление, то за оптимизацията е нужна ментална дейност как да се следват основните правила по които работи една търсачка.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.