Офиси и складове под наем без посредник

Най-изгодно е да се наемат офиси и складове под наем директно от собственика. Това на този етап е лесно, защото в интернет може лесно да се открие информация за предлаганите такива. Важното е добре да четете условията, при които се предлагат помещенията. В сайтовете на фирмите са подробно описани характеристиките на складове под наем, за какви видове стоки могат да се използват.

Освен това вие може да разгледате оборудването на помещенията, вида на стелажите и да прецените отговарят ли на вашите потребности. Идеалното разположение на складовете предполага подходящо вписване в транспортната система, което води и до оптимални транспортни разходи. Работниците също имат възможност да пристигат на работното си място навреме, благодарение на организирания транспорт.

Големите фирми, предлагащи офиси и складове под наем, са с добра репутация и години наред работят лоялно със своите клиенти. Те, като собственици на помещенията, винаги са готови да изберат за вас склад, офис или друго помещение за административно обслужване, а така също да ви консултират по всички въпроси, свързани с наема.

Администрацията на тези фирми полага всички усилия за това, да могат техните клиенти да се чувстват комфортно и изгодно да работят с тях. Предлагат се телефон, интернет, лесен достъп на автомобилите, голяма площ за паркинг. Територията на комплексите се охранява.

Клиентите винаги могат да разчитат на професионализма и лоялността на наемодателите, при това без значение какво помещение е наето: склад, офис, няколко помещения едновременно. Складовите помещения могат да бъдат отопляеми и без отопление. Така можете да осигурите най-добрите условия за вашата стока или продукция. Осигурени са рампи за удобно влизане в склада.

Влизането в комплекса се контролира от охрана (пропускателна система). Във всички помещения са поместени устройства за пожарна сигнализация. Противопожарната безопасност е на ниво.

За много търговски организации, които са заинтересовани от складове под наем, решаващ фактор е да могат да наемат и офис. Така икономията е на лице – контрола за стоковия поток е опростен, както и документооборота. Освен това движението на персонала между офиса и складовете се ограничава в пределите на един комплекс и разходът на време се намалява.

Наемането на офиси и складове под наем без посредник икономисва и комисионните за агенцията.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.