Плевели – първа помощ от хербицидите


Плевелната растителност в посевите се увеличава все повече по редица причини. Съществена причина се явява липсата на правилен сеитбооборот. Често се преминава към сеитбата без да са достатъчно подготвени площите. Проблем с плевелите има и в частите градини. За честотата на посевите отговорни са хербицидите.

На пазара се предлага голямо разнообразие от химически препарати за борба с плевелите. Тези препарати са с различно действие – тотално или селективно, както могат да бъдат контактни или системни.
Тоталните хербициди унищожават всяка зелена растителност и за това не се прилагат в посевите. Те се използват по различен начин в зависимост от културите. За едногодишните култури това може да бъде:

– предсеитбена обработка на площта с цел предотвратяване появата на плевелите и намаляване количеството на механичните обработки;
– ранна следсеитбена обработка преди поникване на културните растения;
– преди прибиране на културите като десиканти или дефолианти ;
– внасяне на препарата след прибиране на реколтата с цел унищожаване на многогодишните плевели.

При многогодишните растения – лозя и овощни градини, хербицидите се внасят в междуредието. Това трябва да става много внимателно за да се предпазят лозята и овощните от повреди. Целта на използването им е да се унищожат плевелите, да се запази влагата, да се намали броя на междуредовите обработки, като по такъв начин се предпазва почвата от ерозия, предизвикана от честите механични въздействия.

Хербицидите с избирателно действие (селективните) се прилагат на конкретна селскостопанска култура. Те не повреждат културата, а само потискат развитието на плевелна растителност, растяща в това поле, която е конкурент за хранителни вещества и вода на културната растителност.

Преди навлизането на селективните химически средства за борба с плевелите единствен начин за справяне с тях в посевите е бил ръчния труд, което е трудоемко и неефективно за големи площи. По-късно навлизат механичните обработки, а в началото на ХХ век са открити хербицидите със селективно действие. С навлизането им като защита на растенията те значително повишават добивите на културите и качеството на продукцията.

Според начина на действие хербицидите се разделят на контактни и системни. Контактните препарати действат само на обработената повърхност. Отличават се с бързо действие и висока устойчивост към измиване от дъжда. Препаратите със системно действие се приемат от растението, движат се по проводящата тъкан и повреждат растението – подземна и надземна част.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.