Първата ми работа – смяна на щрангове

Мой приятел основа ВиК фирма и ме покани да работя при него, временно докато си намеря някаква друга работа, тъй като следвам в университета и ми е необходимо да се издържам по някакъв начин. Оказа се, че вече нямам право да живея в студентското общежитие и се налага да изляза на квартира, а наемите на този етап съвсем не са малки, поради което веднага се отзовах на поканата на този мой стар приятел.

Дори много се зарадвах, че от една страна ще мога сам да се справям със всичко и няма да съм зависим от никого, и най-вече няма да съм в тежест на моите мили родители, чието финансово състояние не е цветущо. Даже си мисля, че бих могъл да им помагам и на тях, тъй като заплатата, която ще взимам ще е доста добра.

Първата работа която започнах при него бе в една стара жилищна кооперация в центъра на София, където трябваше да се направи смяна на щрангове. И понеже повечето хора не са достатъчно запознати какво е това смяна на щрангове мога да обясня накратко – това е смяна на тръби, хоризонтални и вертикални. Хоризонталните тръби или щрангове са в мазетата, там те са три на брой, като едната тръба е за топла вода, другата за студена вода, а третата за циркулация.

Тази смяна на щрангове започва от тези три тръби в мазето, след което се извършва и нагоре по етажите. Там се намират вертикалните тръби, които са също три – за студена вода, за топла вода и за циркулация на водата. Тоест такава смяна на щрангове по етажите е идентична процедура. Много е интересно, но цялата смяна на щрангове отнема само един работен ден. Самата дейност не е мръсна, не остават почти никакви отпадъци. Тази процедура по смяна на щрангове ми е най-любима от всички дейности, които извършваме с тази ВиК фирма.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.