Разделение на дрехите – исторически аспекти

В зависимост от целта и употребата в различните области на дейност съвременните дрехи се делят на няколко вида – домашни, за спорт (за професионален и любителски спорт), производствени, за забавление.

Домашни дрехи – дрехите наедин човек у дома и на работното място (ако не се нуждае от специални дрехи).

Спортни дрехи – това е специално облекло за спорт. Това са значително по-различни облекла, предназначени за професионални спортисти, от спортни дрехи, както и за неспортисти. В повечето професионални дрехи са взети предвид изискванията на определен спорт, там се прилагат най-новите материали и технологии, които впоследствие могат да бъдат използвани в дрехи за масовия потребител. От 1970-те години произхожда понятието „дрехи за спорт и отдих,“ свързано с трансформацията на дрехи за спорта не само за активен, но също така и за пасивен отдих.

Промишлено облекло –това облекло е предназначено за работи в производството: гащеризони, оранжеви жилетки дрехи за пътни работници, бели престилки за лекарите и т.н. Производствените облекла са предназначени да отговорят на определени изисквания в съответствие с условията на труд и характеристиките на тази вид дейност – тя трябва да е възможно да се съобрази с тяхната функция. В производството на дрехи изолирано има облекла, проектирани за работа в една враждебна среда за човека: дрехи за производители на стомана, миньори, работници в химическото производство, строителни работници, работници нефтената и газовата промишленост, костюми на астронавти, и т.н. Дрехата трябва да изпълнява функцията си за безопасност и с неялесно да се извършват определени действия. Облеклаушити от специални тъкани: огнеупорна, водоустойчива, масло репелент и т.н. Комплектът за работно облекло трябва да включва: специални обувки (строителните работници, например с метални втулки отпред), шапки (шлемове, каски и т.н.), специални ръкавици и т.н. Често се предвижда „хардуер“ (както е писано през 1920 година от  конструктивисти, които за първи път предлагат да се изработи облекло за работа при специални условия), например – една крушка, монтирана в шлема на миньор.

 

Източник: http://stylezone.bg/

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.